Solà

Solà

PASSEU I ENTREU

Publicat per en ag. 22, 2017 dins Altres, Solà | 0 comments

  Llegim a la primera lectura d’aquest diumenge uns versets del començament de la tercera part del llibre d’Isaïes (56,1.6-7). A primer cop d’ull el missatge resulta clar: Déu està disposat a acceptar l’ofrena de tothom que estimi el seu nom. Però el missatge del text té un caràcter del tot innovador i per això […]

Llegir més

DESICIÓ I FRAGILITAT

Publicat per en ag. 13, 2017 dins Altres, Solà | 0 comments

  El relat que segueix a la multiplicació dels pans és el que presenta Jesús caminant sobre l’aigua quan les onades  sacsegen la barca dels deixebles i Pere vol accedir on és Jesús; és el relat que llegim a l’evangeli d’avui (Mt 14,22-33). Mateu escriu aquest relat quan a les comunitats cristianes ja s’han començat […]

Llegir més

EL BANQUET DELS PANS

Publicat per en ag. 4, 2017 dins Altres, Solà | 0 comments

  El relat de la multiplicació dels pans el trobem repetit sis vegades en els evangelis (Mt 14,13-21; 15,32-39; Mc 6,32-44; 8,1-10;Lc 9,10-17 i Jn 6,1-11), prova de l’interès que despertava aquesta escena en les primeres comunitats. Avui llegim a l’evangeli la primera versió de Mateu (14,13-21). En el relat hi trobem moltes referències a […]

Llegir més

L’ESCRIBA RECICLAT

Publicat per en jul. 28, 2017 dins Altres, Solà | 0 comments

  A l’evangeli d’aquest diumenge llegim una sèrie de paràboles que mostren el gran valor del Regne de Déu (Mt 13,44-52). Els verbs presents en el text ens poden fer conèixer algunes peculiaritats d’aquest Regne: buscar, trobar, amagar, vendre, comprar, alegrar-se. El Regne està amagat als savis i entesos (Mt 11,25) i revelat només als […]

Llegir més

EL JUST FILANTROP

Publicat per en jul. 21, 2017 dins Altres, Solà | 0 comments

  La paraula diàspora significa dispersió i serveix per designar els grups de jueus que vivien fora de la terra d’Israel. Molts d’aquests jueus dispersats s’establiren a Egipte, sobretot a Alexandria, ciutat pròspera, centre cultural i científic del món mediterrani i famosa per la seva biblioteca. Allà sorgí la traducció grega de l’Antic Testament, coneguda […]

Llegir més

FER EL SORD.

Publicat per en jul. 14, 2017 dins Altres, Solà | 0 comments

  L’evangeli que llegim aquest diumenge (Mt 13,1-23) té tres parts: la molt coneguda paràbola del sembrador (vv. 1-9), paraules de Jesús dirigides als deixebles (vv. 10-17) i l’explicació de dita paràbola (vv. 18-23). Habitualment són més comentades la paràbola del sembrador i la seva explicació i menys les paraules de Jesús dirigides als deixebles […]

Llegir més