Solà

Solà

LA LLUM DEL FILL DE L’HOME

Publicat per en nov. 17, 2018 dins Altres, Solà | 0 comments

  Tot el capítol 13 de l’evangeli de Marc està dedicat al discurs sobre la fi i uns versets de l’esmentat capítol els llegim aquest diumenge (Mc 13,24-32). El tema principal del fragment és la vinguda del Fill de l’home que va precedida d’una colla de senyals: guerres, terratrèmols, fam, dolors d’infantament, falsos profetes, persecucions, […]

Llegir més

PERFECTE I ÚNIC

Publicat per en nov. 10, 2018 dins Altres, Solà | 0 comments

  Fa uns diumenge anem llegint fragments de la carta als Hebreus, un escrit que, més que una carta, és un sermó dirigit a cristians jueus temptats d’abandonar la comunitat cristiana per tornar al culte jueu. Aquest diumenge llegim un fragment del capítol 9é (He 9,24-28), un text que es troba al cor de la […]

Llegir més

CONFLICTE AMB ELS PRECEPTES

Publicat per en nov. 3, 2018 dins Altres, Solà | 0 comments

  En el capítol 12 de l’evangeli de Marc s’hi troben un seguit d’intervencions d’alguns grups representants  dels poders religiosos del moment que intenten comprometre Jesús amb alguna afirmació per desprestigiar-lo i, fins i tot, fer-ne causa d’una acusació formal. A l’evangeli d’aquest diumenge (Mc 12,28-34) llegim una d’aquestes intervencions,la de l’escriba. El text comença […]

Llegir més

L’HONORABLE CEC

Publicat per en oct. 26, 2018 dins Altres, Solà | 0 comments

  La guarició del cec Bartimeu és l’episodi que llegim a l’evangeli d’aquest diumenge (Mc 10,46-52). Qui és aquest Bartimeu? Habitualment es sol imaginar que Bartimeu és un desgraciat pel fet de ser un pobre cec captaire, en llenguatge popular en diríem un “pringat”. Aquesta és l’opinió més freqüent, però el text dóna pistes que […]

Llegir més

ESCALANT POSICIONS

Publicat per en oct. 20, 2018 dins Altres, Solà | 0 comments

  En el tercer anunci de la seva mort (Mc 10,33s), Jesús especifica clarament (no ho especifiquen ni Mateu ni Lluc) que aquesta es produirà a Jerusalem, la ciutat vers on Jesús i els seus deixebles i seguidors van fent camí. Allà és on, segons les esperances messiàniques jueves, Jesús ha de restaurar la glòria […]

Llegir més

EL CAMELL I EL FORAT DE L’AGULLA

Publicat per en oct. 13, 2018 dins Altres, Solà | 0 comments

  En el fragment del capítol 10 de l’evangeli de Marc que llegim aquest diumenge (Mc 10,17-30) hi podem distingir tres parts: 1) Un home ric demana a Jesús que cal fer per aconseguir la vida eterna (v.17-22); 2) segueix un ensenyament sobre la riquesa supèrflua (v. 23-27); 3)acaba amb les paraules de Pere esgrimint […]

Llegir més