1.276-1.281.- Publicats al Ressò nº45

1.276.- Dona separada amb una filla de 5 anys. Cobra 426 € de subsidi, paga 400€ de lloguer. Aquest mes no pot pagar la llum i sol·licita 98€ per poder pagar el rebut.

1.277.- Parella amb fill de 4 anys amb malaltia greu. Únics ingressos: subsidi d’atur de la mare. Últimament han tingut despeses extraordinàries en medicaments i se’ls han acumulat rebuts de lloguer. Sol·liciten els 550€ que tenen de deute.

1.278.- Parella amb 2 fills de 7 i 8 anys. El matrimoni ha quedat a l’atur. Únics ingressos: prestació d’atur de 450€. Demanen 120€ per pagar subministraments.

1.279.- Parella jove amb 4 fills menors, un recen nascut. Ell fa feines esporàdiques però no té ingressos fixes. Ella va buscar feina fins que va poder, i ara està acabant de cobrar el subsidi d’atur. Demanen ajuda de 110€ per subministraments.

1.280.- Família monoparental amb 2 fills menors i filla major d’edat. La mare té una discapacitat física per la qual cobra una pensió. La filla ha treballat però actualment no té feina i ajuda a casa amb els seus estalvis. Demanen 300€ per poder pagar un mes de lloguer.

1.281.- Noi jove sense ingressos. Ha hagut d’anar a viure amb la tieta, ja que estava al carrer. Busca feina i estudia cursos gratuïts per tenir més formació. La tieta és gran i cobra una pensió de viduïtat mínima. Aquest mes els ha pujat inesperadament el rebut de la llum i no la poden pagar. Demanen un ajut de 125€.

Bankia 2038-6697-75-6000060073
La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar