1236.- Parella amb dos fills de 8 i 6 anys………

1236.- Parella amb dos fills de 8 i 6 anys d’edat. La muller no trevalla i el marit solament cobra el subsidi d’atur de 426€. Demanen 95€ per tal de pagar un rebut de la llum.

Entrada similar