1240.- Matrimoni jove amb un nen de 10 anys………..

1240.-  Matrimoni jove amb un nen de 10 anys. Tots dos estan a l’atur i ja han esgotat tot. estan pendent de cobrar FOGASA però ara per ara no hi ha cap ingrés. Tenen un deute de 950€ de lloguer. Es demana ajut per cobrir aquest deute.

2100 0287 31 0200121130

Entrada similar