1241.- Matrimoni amb 3 fills menors d’edat …………….

 

1241.-  Matrimoni amb 3 fils menors d’edat que viuen a Mataró de tota la vida, degut a les despeses que han tingut per poder pagar el material dels nens als seus respectius col·legis, han generat un deute de 300€ de lloguer.
 
  2100 0287 31 0200121130

Entrada similar