1248.- Una dona que està separada i té un fill de 7 anys al seu càrrec

1248.- Una dona que està separada i té un fill de 7 anys al seu càrrec no pot pagar els llibres escolars del nen. Ella treballa fent neteges gràcies a les que guanya 500€ mensuals; però el marit no li passa la manutenció. Necessita 200€ per cobrir la despesa dels llibres.

 

cta. cte. 2038 6697 75 6000060073

Entrada similar