1420.- Noi 30 anys després d’accident laboral no pot pagar l’habitació, demana 140€

1420.- Noi de 30 anys que va tenir un accident laboral. No pot treballar i està pendent dels metges i la recuperació per començar a fer alguna cosa ja que és una persona molt activa i mai s’havia trobat en aquesta situació. No cobra res actualment. Ens sol·licita ajuda per pagar l’habitació on viu 140€.

Bankia 2038-6697-75-6000060073

La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar