1442.- Parella amb dos fills menors d’edat, necessiten 140€ per factures llum

Parella amb dos fills menors d’edat. La mare treballa de manera esporàdica i el pare actualment no pot treballar ja que ha expirat el seu permís de treball. Sol·liciten ajuda per poder pagar unes factures de llum que se’ls han acumulat degut a la seva situació, en total 140€.

Bankia 2038-6697-75-6000060073

La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar