1491.- Matrimoni amb sis fills en edats escolar necessita 500€ per material escolar

Matrimoni amb 6 fills tots en edats escolars fa demanda de 500€ que els hi manca per pagar el material i els llibres dels seus fills. El matrimoni disposa d’uns ingresso mínims i no pot fer front aquest deute.

Bankia 2038-6697-75-6000060073

La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar