1496- Matrimoni amb 5 fills menors, necessita 100€ per factura de gas

 Matrimoni amb 5 fills menors fa demanda d’una factura de gas de 100€. Només cobren un PIRMI amb el qual amb prou feines paguen el lloguer amb la qual cosa no poden fer front a les despeses  de subministraments.

Bankia 2038-6697-75-6000060073

La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar