1519-Família monoparental amb 4 fills, necessita 350€ per pagar lloguer

 Família monoparental amb 4 fills a càrrec, actualment ha començat a treballar mitja jornada, però com encara no ha cobrat cap nòmina fins a final de mes té pendent el lloguer de juny i fa demanda de 350€ per tal de no perdre el lloguer.

Bankia 2038-6697-75-6000060073

La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar