1522- Matrimoni necessita 600€ per despeses de lloguer

 Matrimoni fa demanda d’un més de lloguer de 600€ ja que tots dos viuen amb una pensió mínima i aquest mes han tingut despeses extres deguts a uns tractaments mèdics que no entren per la seguretat social.

Bankia 2038-6697-75-6000060073

La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar