1542 – Noia sola, necessita 99,60 € per una T-mes 3 zones

Noia sola que ha trobat feina a BCN fa demanda de 99,60€ per comprar una T-mes de 3 zones que li permeti anar a treballar, ja que un cop cobri la primera nòmina podrà fer-se càrrec ella de les despeses de desplaçament.

Bankia 2038-6697-75-6000060073

La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar