1552 – Matrimoni jove amb un fill de mesos, necessita 450€ per lloguer

Matrimoni jove amb un fill de tant sols mesos, fa demanda de 450€ per pagar un més de lloguer per tal de que no els facin fora.

Bankia 2038-6697-75-6000060073

La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar