1564 – Matrimoni amb un fill disminuït, necessita 160€ per pagar medicació

Matrimoni amb un fill disminuït. Actualment només són beneficiaris d’una prestació mínima i un cop paguen el lloguer no els hi queda res. El seu fill ha de prendre una nova medicació la qual no està finançada i té un cost de 80€ mensuals, com la de prendre durant dos mesos, fan demanda de 160€ per poder fer front al pagament.

Bankia 2038-6697-75-6000060073

La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar