1579 – Sra. gran necessita 150€ per un deute en subministraments

Sra. gran que viu sola, fa demana de 160€ que té pendents d’un deute de subministraments. Degut a una despesa extra per una averia a casa, no va poder fer front aquests rebuts.

Bankia 2038-6697-75-6000060073

La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar