1591 – Família monoparental amb 2 fills i ingressos mínims, fa demanda de 125€

Família monoparental amb 2 fills i ingressos mínims, fa demanda de 125€ que li manquem per pagar els llibres degut a que no tenen accés a les ajudes de l’administració. Bankia 2038-6697-75-6000060073 La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar