1604 – Família monoparental fa demana de 100€ per pagar les sortides escolars del seu fill

Família monoparental fa demana de 100€ per pagar les sortides escolars del seu fill per recomanació de la psicòloga del col·legi. Bankia 2038-6697-75-6000060073 La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar