1620– Matrimoni amb 3 fills fa demanda de 82€ que li manquen per poder pagar la sortida escolar de fi de curs.

Matrimoni amb 3 fills fa demanda de 82€ que li manquen per poder pagar la sortida escolar de fi de curs. Actualment només treballa el pare i no disposen d’ingressos suficients per fer front aquest pagament.   Bankia 2038-6697-75-6000060073 La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar