1641 – Persona gran i amb varies patologies associades, fa demanda de 60€ per pagar una medicació

Persona gran i amb varies  patologies associades, fa demanda de 60€ per pagar una medicació que no entra per la seguretat social.  Es un tractament puntual només d’un mes. Bankia 2038-6697-75-6000060073 La Caixa 2100-0287-31-0200121130.

Entrada similar