1651 – Matrimoni amb 3 fills menors, fan demanda de 420€ per pagar activitat extraescolar dels fills

 Matrimoni amb 3 fills menors, fan demanda de 420€ per pagar activitat extraescolar dels fills. Actualment viuen acollits i sense ingressos.  Bankia 2038-6697-75-6000060073 La Caixa 2100-0287-31-0200121130.

Entrada similar