1705 – Matrimoni d’edat avançada i amb ingressos mínims fa demanda de 200€ 

Matrimoni d’edat avançada i amb ingressos mínims fa demanda de 200€ per comprar unes ulleres, actualment les que porta estan trencades i la graduació no es la correcta.Bankia 2038-6697-75-6000060073 La Caixa 2100-0287-31-0200121130. 

Entrada similar