1706 – Persona gran i amb varies  patologies associades, fa demanda de 150€

Persona gran i amb varies  patologies associades, fa demanda de 150€ per pagar una medicació que no entra per la seguretat social.  Es un tractament puntual només d’un mes.  Bankia 2038-6697-75-6000060073 La Caixa 2100-0287-31-0200121130. 

Entrada similar