1711 –  Es fa demanda de 200€ per pagar unes ulleres

Es fa demanda de 200€ per pagar unes ulleres. El Sr. que ens fa demanda només cobra una pensió mínima amb la qual no pot pagar cap extra. Bankia 2038-6697-75-6000060073 La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar