1723 – Matrimoni amb 4 fills fa demanda de 500€ per pagar un mes de lloguer.

Matrimoni amb 4 fills fa demanda de 500€ per pagar un mes de lloguer. El marit s’ha
quedat sense feina.Bankia 2038-6697-75-6000060073 La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar