1725- Dona sola amb problemes greus de salut que la impossibiliten per treballar actualment.

Dona sola amb problemes greus de salut que la impossibiliten per treballar actualment.
Demana ajut per cobrir les despeses del tràmits de la regularització. Demana 125€.Bankia 2038-6697-75-6000060073 La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar