1739 – Mare sola amb 4 fills. Es troba en situació de separació

Mare sola amb 4 fills. Es troba en situació de separació, el pare no col·labora
econòmicament. Fa demanda d’ajut per les colònies de la filla petita. Demana 150€ .Bankia 2038-6697-75-6000060073 La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar