Altres accions

roba

Rober

moneda

Monedes

apendre

Reciclatge de tallers adaptats als temps d’avui

stopdesnonaments

Desnonaments

arxiu

Arxiu històric

drogadiccio

Drogadicció

roba

Betània

orientacio

Centre de formació i prevenció

ajuda

Escolta de la dona

roba

Col•laboració amb el projecte ANDANA…

També fan possible la gran acció de Càritas.

Donacions

Recollida