|

Aprofita aquests mesos per formar-te! – Butlletí de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats, 18 de febrer de

Fw: Aprofita aquests mesos per formar-te! – Butlletí de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats, 18 de febrer de 2020

 

Foto del contacto
Si no veieu bé el correu, feu clic aquí
FORMACIÓ PER A ENTITATS
L’Agència de Suport i Serveis a les Entitats organitza diverses formacions gratuïtes amb la voluntat d’oferir recursos i serveis, a més d’enfortir el teixit associatiu de la ciutat i potenciar-ne les seves juntes.
Taller. Organització d’esdeveniments a Mataró
24 i 26 de febrer i 2 i 4 de març. Horari: de 19 a 21 h. Centre Cívic Pla d’en Boet
c. Juan Sebastián Elcano, 6

El primer objectiu de la formació és donar a conèixer les normatives i tràmits a tenir en compte a l’hora d’organitzar un esdeveniment a Mataró. Es tractaran elements com la memòria de seguretat; el pla d’autoprotecció; tipus d’assegurança; dispositius d’assistència sanitària; mesures d’autoprotecció i de seguretat privada; condicions d’higiene i salubritat; instal·lacions elèctriques; horaris, sorolls i vibracions…

En segon lloc el taller oferirà l’oportunitat de donar eines per aprendre com organitzar esdeveniments a Mataró des d’una perspectiva comunitària. Tenim en compte les diversitats del nostre entorn?

Aquesta formació està adreçada a tots els membres de l’entitat.

Taller. Diversitat afectivosexual i de gènere
25 i 27 de febrer. Horari: de 19 a 21 h. Centre Cívic Pla d’en Boet
c. Juan Sebastián Elcano, 6

Amb l’objectiu de situar al mapa Mataró com a ciutat clarament feminista que treballa per la diversitat sexual i de gènere, l’Ajuntament de Mataró ha creat l’Escola de Feminismes i LGTBI. L’escola aglutinarà una proposta d’activitats diverses que es portaran a terme al llarg de l’any 2020 mitjançant les quals cada mes s’introduirà una temàtica diferent. La primera acció de l’escola està adreçada al teixit associatiu de la ciutat amb la formació “Diversitat afectivosexual i de gènere”. 

El contingut de la formació serà:

 

Sessió 1: Marc conceptual introductori a la diversitat afectivosexual i de gènere.

Sessió 2: Dinamització de casos o situacions que poden trobar-se les entitats i presentació del Servei de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Mataró.

 

Per confirmar la vostra assistència cal que envieu un correu a lamador@ajmataro.cat indicant el vostre nom i el nom de l’entitat de la qual formeu part.

Sessió pràctica. Aturada cardíaca! I ara què faig?
5 de març. Horari: de 19 a 21 h. Centre Cívic Cabot i Barba
plaça de Miquel Biada, 5

Coneixeu què cal fer en cas que en un moment d’emergència s’hagi de fer servir un desfibril·lador (DEA)? Sessió divulgativa i pràctica de 2 hores.Els objectius de la sessió són:

  • Explicar la cadena de la vida i la importància dels 5 minuts d’or.
  • Instruir en l’aplicació de tècniques de Suport Vital Bàsic i instrumentalitzat segons protocols de referència vigents.
  • Conèixer el funcionament de l’aparell DEA.
  • Posar en coneixement la legislació aplicable.
Taller. Captació de fons no municipals
9, 11 i 16 de març. Horari: de 19 a 21 h. Centre Cívic Pla d’en Boet
c. Juan Sebastián Elcano, 6

Aquest taller té els objectius de:

  • Donar eines a les entitats perquè tinguin més coneixements i informació per participar en convocatòries de subvencions no municipals.
  • Contribuir a la gestió i enfortiment per garantir la seva viabilitat i continuïtat amb les màximes garanties.
  • Facilitar eines de millora de gestió econòmica i financera.
  • Conèixer estratègies i eines de captació de fons privats.

És una formació participativa i pràctica, adreçada a tots els membres d’entitats sense ànim de lucre.

Taller. Edició de cartells. FEM MATARÓ i CANVA
17 i 19 de març. Horari: de 19 a 21 h. Centre Cívic Pla d’en Boet
c. Juan Sebastián Elcano, 6

Aquest taller s’estuctura en dues sessions amb objectius diversos:

  • Sessió 1. Aprendre a editar cartells FEM MATARÓ.  Veureu com mitjançant una plantilla de Word es pot obtenir un cartell senzill però amb tota la informació necessària per donar a conèixer les vostres activitats. Aquesta sessió està adreçada a aquelles persones que no han fet mai cartells o en tenen un coneixement molt bàsic.
  • Sessió 2. Conèixer com editar cartells amb el programa CANVA. Aprendreu a utilitzar el programa de disseny online gratuït Canva per fer les vostres creacions. Una eina intuïtiva per poder dissenyar cartells i material gràfic a base de plantilles modificables. Canva permet obtenir una qualitat semiprofessional sense ser una persona experta en creativitat. Taller indicat per a les persones que s’encarreguen de la difusió de les activitats de les seves entitats. Per aquesta sessió cal tenir coneixements a nivell mitjà d’informàtica.

Aquesta formació està adreçada als membres de l’entitat que s’encarreguen dels temes de comunicació.

EL SÍNDIC A MATARÓ
Visita del defensor de les persones
Dimarts 3 de març. Centre cívic Cabot i Barba
Plaça de Miquel Biada, 5
El dimarts 3 de març l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya serà a Mataró. Atendrem les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre una actuació de l’Administració Pública i també cap a les empreses que presten serveis d’interès general (llum, aigua, gas, etc.).
Prèviament, cal concertar l’entrevista trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat. 
Les visites s’atendran al Centre Cívic Cabot i Barba, plaça de Miquel Biada, 5.

Respon l’enquesta del projecte SOCIALNEET
Mesura dels recursos del Capital Social Local del territori

Col·labora!

L’Ajuntament de Mataró participa en el projecte europeu SOCIALNEET, el qual es basa en la idea que els joves de 18 a 29 anys tenen una dificultat important per trobar feina o accedir a una formació de qualitat. En aquest sentit es treballa per fomentar l’economia social i solidària com alternativa al sistema econòmic local, per tal que aquests joves, tinguin l’oportunitat de desenvolupar habilitats empresarials innovadores i adquirir experiència pràctica. D’aquesta manera es treballa per millorar la seva ocupabilitat i donar més possibilitats d’accedir al mercat de treball.

Inicialment s’ha confeccionat una enquesta amb l’objectiu d’identificar i avaluar els recursos, els serveis i el capital de l’economia social i solidària del territori, així com, l’acció col·lectiva i les relacions i/o la prestació de serveis amb altres organitzacions del sector públic i no governamental. Amb la identificació d’aquests recursos podrem impulsar millor accions de foment de l’ocupació i l’emprenedoria de l’ecosistema de l’economia social i solidària.

Entenem per economia social i solidària un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris, que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació. L’economia social i solidària contempla una nova forma de produir, distribuir i consumir, i representa una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i globals.

Per tal que el projecte tingui èxit es demana la col·laboració de les entitats del territori.

Facebook
Twitter
Website

Plaça de Miquel Biada, 5 | Mataró 08301
Cancel•lar Subscripció | Gestionar subscripció

Entrada similar