|

ASSEMBLEA

+

                          ASSEMBLEA GENERAL DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE MATARÓ                       

                                                                              C.I.M.

                           Es convoca ASSEMBLEA GENERAL ordinària a celebrar

                         Dia:  dimecres 23 de novembre de 2022

                         Hora:  a les  7 hores en 1ª convocatória, i a les 7’30 hores en 2ª convocatòria.

                         Lloc: Sala d’actes de la Parróquia de Sant Josep

                                        ORDRE DEL DIA:

      1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior

      2.- Informació social dels projectes del C.I.M.

      3.- Informació econòmica

      4.- Informació de direcció

      5.- Elecció del nou Director del C.I.M.

      6.- Torn obert de paraules

       Agrairem la vostre assistència.

       Mataró  11 d’octubre de 2022


Secretària..

Nuria Nogueras.

            En referència a l’ “Elecció del nou Director del C.I.M.”  Es poden presentar candidats fins el proper dia 8 de novembre, a les 20 hores al local de C.I.M.,

En el ben entès que els candidats han de ser persones vinculades al treball de l’església de Mataró.

L’elecció de director serà realitzada pels delegats, d’acord amb el que estipulen els Estatuts.

Entrada similar