|

Benest@r – #123 – Butlletí extraordinari – Subvencions d’entitats 2020

Butlletí Benestar
Butlletí extraordinari – Subvencions d’entitats 2020 – #123
Destaquem

Destaquem

Anar a dalt

Subvencions a entitats 2020. Termini: 12 de març

@ Diputació de Barcelona@ Diputació de BarcelonaUs recordem que el proper dijous 12 de març acaba la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, Respir i Serveis complementaris a la tutela.

La convocatòria haurà de tramitar-se a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament pel representant legal de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.)

Accedeix a tota la informació i model de documents a Benestar.

[Llegir més]

Subscripció: Alta / Baixa
Valorem la vostra privacitat
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar
Gerència de Serveis de Benestar Social
Pg. de la Vall d’Hebron, 171
Llars Mundet
08035 Barcelona
Tlf. 934 022 469
Fax 934 022 496
www.diba.cat/benestar
Butlletins anteriors

Twitter de Benestar Youtube de BenestarComunitat virtual de Benestar

Entrada similar