Càritas Interparroquial de Mataró (C.I.M.) ha apostat per les activitats i manifestacions ciutadanes

engrunes

Activitats

Des de fa temps, Càritas Interparroquial de Mataró (C.I.M.) ha apostat decididament per les activitats i manifestacions ciutadanes. Parlem de la presència al carrer de Càritas en mostres cíviques i en diferents àmbits: a nivell ciutadà, de barri, de monografia social, etc. Parlem també de fires, concerts, audicions, conferències, exposicions, arrossades, trobades i altres actes populars. Aquestes formes de manifestació pública tenen una bona i acceptada tradició a Càritas.

Les activitats compleixen unes funcions absolutament necessàries per a la pròpia organització, las seva cohesió i els seus objectius socials. Sortir al carrer vol dir incorporar-nos a la Ciutat, al nostre entorn, a la realitat ciutadana que ens envolta en el seu conjunt i no sols a la població més desfavorida. Per altre part, ens permet de mostrar en públic qui som i que fem.

És important també la conseqüència moral de les activitats pels beneficiaris de Càritas i població desfavorida en general. Les activitats de Càritas, fa evident la situació d’aquests ciutadans i palesa l’esperança de trobar solucions als seus problemes. Al mateix temps, també mostren la gran feina que fan els nostres voluntaris i això els ha de donar moral i confiança en la immensa feina que fan.

Lògicament les activitats públiques són bàsiques per explicar al públic en general les necessitats que presenta una part de la població i les solucions que ofereix Càritas per pal·liar els risc que pateixen aquests conciutadans.

Finalment, no podem deixar de part l’objectiu de captar recursos, econòmics i humans, per a la nostra causa. No és l’únic objectiu, tal com hem vist, però és molt important.

Les activitats compleixen una funció que gairebé podem qualificar de fonamental. Cal administrar, això sí, sense exageracions i de forma adequada per cercar-ne la seva eficàcia com element divulgatiu, de captació de recursos i també lúdic.—Joan Comellas

 

 

 

Entrada similar