|

DOS ARBRES

Comentari a la primera lectura del primer diumenge de Quaresma. A La primera lectura d’aquet…