|

TRIBULACIONS

A la segona lectura d’aquest diumenge llegim uns versets del primer capítol de la carta…