|

DECISIÓ CONSENSUADA

Llegint les primeres lectures d’aquests diumenges anteriors  (Ac 13,14.43-52; 14,21b27) s’ha pogut comprovar l’existència d’un…

|

AFERMAR COMUNITATS

La primera lectura d’aquest diumenge narra l’acabament del primer viatge del projecte missioner de Pau….