Solà

Solà

PARAL·LELISMES

Publicat per en març 19, 2019 dins Altres, Solà | 0 comments

  El salm 103 del que en llegim un fragment en aquest 3er diumenge de Quaresma del cicle C.  comença dient: ” Beneeix el Senyor ànima meva / del fons del cor beneeix el seu sant nom”. La repetició del verb “beneir” mostra que ens trobem amb una construcció literària que pren la forma de […]

Llegir més

AIXOPLUC SEGUR

Publicat per en març 8, 2019 dins Altres, Solà | 0 comments

  El llibre dels salms és un conjunt de 150 peces d’extensió irregular. Possiblement col·leccions més petites i més antigues foren agrupades i distribuïdes en 5 conjunts en correspondència amb els  5 llibres de la Torà. Gairebé la meitat s’han atribuït a David, un parell a Salomó i els restants a altres autors, però no […]

Llegir més

CECS AMB PRETENSIONS

Publicat per en març 1, 2019 dins Altres, Solà | 0 comments

  Llegim a l’evangeli d’aquest diumenge versets (Lc 6,39-45) del tram final de l’anomenat discurs de la plana de l’evangeli de Lluc (6,17-49) que en l’obra de Mateu té la seva contrapartida en el sermó de la muntanya (6-7). Dissortadament no es contempla la lectura dels versets 46-49 que parlen de la casa ben o […]

Llegir més

RIVALITATS REIALS

Publicat per en febr. 20, 2019 dins Altres, Solà | 0 comments

  Les relacions entre Saül i David, els dos primers reis d’Israel, foren conflictives; prova d’això en dóna fe el relat que llegim a la primera lectura d’aquest diumenge on David, davant la possibilitat de matar Saül, li respecte la vida ( 1Sa 26,2.7-9.12-13. 22-23). A primer cop d’ull, el relat que és un calc […]

Llegir més

L’ARBRE BEN REGAT

Publicat per en febr. 15, 2019 dins Altres, Solà | 0 comments

  El gènere literari per excel·lència dels escrits profètics és l’oracle, per això sorprèn que en el llibre de Jeremies trobem un petit himne d’estil sapiencial que llegim a la primera lectura d’aquest diumenge (Jr 17,5-8). El fenomen pot explicar-se pel fet que el llibre de Jeremies és una obra  resultat de la fusió de […]

Llegir més

AVUI

Publicat per en febr. 2, 2019 dins Altres, Solà | 0 comments

  La litúrgia divideix el relat que explica l’estada de Jesús a la sinagoga de Natzaret en dues parts. El passat diumenge en llegíem la primera, aquest la segona (Lc 4,21-30). Seguint el costum habitual en les sinagogues del temps de Jesús, desprès de la lectura d’un text dels profetes – abans se n’havia llegit […]

Llegir més