Solà

Solà

AFERMAR COMUNITATS

Publicat per en maig 14, 2022 dins Altres, Solà | 0 comments

La primera lectura d’aquest diumenge narra l’acabament del primer viatge del projecte missioner de Pau. El text es troba al  llibre dels Fets des Apòstols (Ac 14,21b-27). El primer que crida l’atenció és la gran quantitat de noms de poblacions. Hom hi podria veure simplement una informació a l’estil d’un reportatge o com un diari […]

Llegir més

UN PAS CAP ALS PAGANS

Publicat per en maig 9, 2022 dins Altres, Solà | 0 comments

En la vida de sant Pau ocupa un lloc molt important la ciutat d’Antioquia. Va ser allà on va descobrir la primera comunitat cristiana formada de jueus i de pagans convertits, i on va prendre consciència plena de la urgència de la missió que anés més enllà de les fronteres de l’Israel històric. Gràcies a […]

Llegir més

VEURE EL CEL

Publicat per en abr. 27, 2022 dins Altres, Solà | 0 comments

Entre les cartes a les set esglésies i les visions dels set segells, el llibre de l’Apocalipsi presenta Joan invitat a contemplar el cel i una litúrgia celestial que acaba amb una doxologia – esclat de lloança dirigida al qui seu al tron i a l’Anyell – que llegim a la segona lectura d’aquest diumenge […]

Llegir més

LLIGAR I DESLLIGAR

Publicat per en abr. 22, 2022 dins Altres, Solà | 0 comments

El capítol 20 de l’evangeli de Joan, desprès de narrar l’anada al sepulcre de Pere i el deixeble estimat i l’aparició a Maria Magdalena, explica una doble aparició de Jesús als deixebles; és aquest passatge que llegim a l’evangeli d’aquest diumenge (Jn 20,19-31). A diferència de Lluc que, si bé que anunciat (24,49), posposa el […]

Llegir més

LES COSES DE DALT I LES COSES DE BAIX.

Publicat per en abr. 16, 2022 dins Altres, Solà | 0 comments

La comunitat cristiana de Colosses, desprès d’un primer temps de prosperitat, ha entrat en un moment de crisi. La causa cal cercar-la en la forta influència ambiental de la filosofia. L’autor de la carta, un component de l’escola de Pau, escriu a la comunitat per fer front a aquesta situació. D’aquesta carta en llegim un […]

Llegir més

XACALS I ESTRUÇOS

Publicat per en març 31, 2022 dins Altres, Solà | 0 comments

La segona part del llibre del profeta Isaïes també coneguda com Deuteroisaïes parla als exiliats a Babilònia anunciant-los el final de la deportació i, sobretot, animant-los al retorn a la terra d’Israel. D’aquest llibre en llegim un fragment a la primera lectura d’aquest diumenge (Is 43,16-21) El text litúrgic recull un oracle d’aquest anònim profeta […]

Llegir més