Solà

Solà

CECS AMB PRETENSIONS

Publicat per en març 1, 2019 dins Altres, Solà | 0 comments

  Llegim a l’evangeli d’aquest diumenge versets (Lc 6,39-45) del tram final de l’anomenat discurs de la plana de l’evangeli de Lluc (6,17-49) que en l’obra de Mateu té la seva contrapartida en el sermó de la muntanya (6-7). Dissortadament no es contempla la lectura dels versets 46-49 que parlen de la casa ben o […]

Llegir més

RIVALITATS REIALS

Publicat per en febr. 20, 2019 dins Altres, Solà | 0 comments

  Les relacions entre Saül i David, els dos primers reis d’Israel, foren conflictives; prova d’això en dóna fe el relat que llegim a la primera lectura d’aquest diumenge on David, davant la possibilitat de matar Saül, li respecte la vida ( 1Sa 26,2.7-9.12-13. 22-23). A primer cop d’ull, el relat que és un calc […]

Llegir més

L’ARBRE BEN REGAT

Publicat per en febr. 15, 2019 dins Altres, Solà | 0 comments

  El gènere literari per excel·lència dels escrits profètics és l’oracle, per això sorprèn que en el llibre de Jeremies trobem un petit himne d’estil sapiencial que llegim a la primera lectura d’aquest diumenge (Jr 17,5-8). El fenomen pot explicar-se pel fet que el llibre de Jeremies és una obra  resultat de la fusió de […]

Llegir més

AVUI

Publicat per en febr. 2, 2019 dins Altres, Solà | 0 comments

  La litúrgia divideix el relat que explica l’estada de Jesús a la sinagoga de Natzaret en dues parts. El passat diumenge en llegíem la primera, aquest la segona (Lc 4,21-30). Seguint el costum habitual en les sinagogues del temps de Jesús, desprès de la lectura d’un text dels profetes – abans se n’havia llegit […]

Llegir més

RESTABLIR LA IDENTITAT

Publicat per en gen. 25, 2019 dins Altres, Solà | 0 comments

  El text de Nehemies que llegim aquest diumenge recull una selecció de versets del capítol 8é que narren la lectura del llibre de la Llei que el sacerdot Esdres fa davant de tot el poble ( Ne 8, 1-4a.5-6.8-10). El context històric d’aquest esdeveniment cal situar-lo en el temps immediatament posterior a l’exili. Cir […]

Llegir més

LA NÚVIA TÉ NOM

Publicat per en gen. 19, 2019 dins Altres, Solà | 0 comments

  El llibre d’Isaïes és una obra plural i complexa, elaborada amb materials de diversa procedència i obra de diferents autors. La part final del llibre (56-66) que se sol atribuir a un profeta anònim que hom anomena Tercer Isaïes seria el resultat de varis afegits que s’haurien incorporat al primer i segon Isaïes. Seria […]

Llegir més