Solà

Solà

TENIR LA TALLA

Publicat per en març 25, 2021 dins Altres, Solà | 0 comments

El diumenge de Ram es llegeix el relat de la passió. Enguany, segons l’any litúrgic en que estem, el B, pertoca llegir el de Marc (14,1-15,47). És un text extens, farcit de detalls i, pel fet de ser llarg, aquests passen sovint desapercebuts; aquest és el cas de la presència de les dones al peu […]

Llegir més

ERRAR EL TIR

Publicat per en març 17, 2021 dins Altres, Solà | 0 comments

El salm 51 és un dels més populars de tot el salteri pel fet d’inspirar el cant: “Pietat oh Déu” El llegim o cantem, no en la seva totalitat, en aquest 5é diumenge de Quaresma (51,3-4.12-15.18-19). Es  pot dir que és el salm penitencial per excel·lència. L’estructura del salm podria ser la següent: v,v. 1-2 […]

Llegir més

NO VA SER TAL COM SEMBLA

Publicat per en març 10, 2021 dins Altres, Solà | 0 comments

Dolor i nostàlgia profunda per la pàtria llunyana i perduda, amor indestructible per la ciutat santa, Jerusalem, ara destruïda i un odi furibund vers els autors del gran desastre que representa l’exili i la deportació. Tot això és que trobem en salm 137 que avui, diumenge quart de Quaresma ( cicleB) llegim (Sl 137 1-6) […]

Llegir més

ELOGIS I ALEGRIES

Publicat per en març 2, 2021 dins Altres, Solà | 0 comments

En el salm 19 s’hi poden observar dues parts ben diferenciades, la primera que va dels versets 1 al 7 és una lloança al Senyor perquè tot el món creat és un llenguatge que parla d’Ell. La segona part (versets 8-15) sobretot els versets 8-12 són una glorificació i lloança de la “torà”, la llei. […]

Llegir més

COMPLIR ELS VOTS

Publicat per en febr. 24, 2021 dins Altres, Solà | 0 comments

Del salm 116 se’n llegeix un fragment a la missa vespertina de la Cena del Senyor i enaquest 2on diumenge de quaresma del cicle B. Els versets d’avui son: el 10 i del 15 al Hi ha un seguit de temes que es combinen uns amb altres; hi trobem petiteslamentacions (vv.10b.11b), record de calamitats passades […]

Llegir més

EL SENYOR ÉS EL MESTRE

Publicat per en febr. 18, 2021 dins Altres, Solà | 0 comments

Llegim entre la primera i segona lectura d’aquest diumenge fragments del salm 25 (vv. 4bc.5ab.6-7b.8.9). És un salm acròstic, és a dir, que cada vers del salm comença amb una lletra de l’alfabet hebreu i segueix l’ordre d’aquest. Sembla que fou escrit en una època tardana. El salm no era usat en el culte del […]

Llegir més