Solà

Solà

DESCOBERTA COMUNITÀRIA

Publicat per en abr. 23, 2020 dins Altres, Solà | 0 comments

El relat dels deixebles d’Emaús forma part dels textos més coneguts de l’evangeli de Lluc (24,13-35), el llegim a l’evangeli d’aquest diumenge. Els protagonistes del relat són Jesús i dos deixebles. És molt habitual en l’evangeli de Lluc la construcció de relats on el que succeeix gira a l’entorn de dos personatges La major part […]

Llegir més

EREN BEN VISTOS

Publicat per en abr. 17, 2020 dins Altres, Solà | 0 comments

Els sumaris són narracions breus que, amb uns pocs versets, pretenen resumir unes determinades circumstàncies sense entrar en el detall concret dels fets. A la primera lectura d’aquest diumenge llegim el primer que apareix en el llibre dels Fets del Apòstols (2,42-47) que sintetitza la vida de la comunitat de Lluc que es pot prendre […]

Llegir més

LA VIDA AMAGADA

Publicat per en abr. 8, 2020 dins Altres, Solà | 0 comments

“Heu ressuscitat amb Crist”. Així comença la segona lectura d’aquest Diumenge de Resurrecció, és un fragment de la carta als Colossencs (Col 3,1-4)  molt apropiat, com es pot veure, per aquesta festivitat. L’afirmació amb que comença la lectura és contundent i porta a preguntar-se: com es pot haver ressuscitat sense haver mort ja que per […]

Llegir més

ENTRADA MESSIÀNICA

Publicat per en abr. 2, 2020 dins Altres, Solà | 0 comments

En la litúrgica que precedeix la celebració eucarística del diumenge de Rams es llegeix l’evangeli que narra l’entrada de Jesús a Jerusalem (Mt 21,1-11). En el capítol 20 (v.17) Jesús havia manifestat el decidit propòsit d’anar a Jerusalem, tot i sabent que la seva decisió comportaria el rebuig de les autoritats i la mort. La […]

Llegir més

AMB L’AIGUA FINS EL COLL

Publicat per en març 27, 2020 dins Altres, Solà | 0 comments

Dels que es consideren els 7 salms penitencials (6.32.38.51.102.130. 143), resem, llegim i cantem en aquest 5é diumenge de Quaresma el 130, un dels salms més coneguts del salteri, anomenat sovint pel seu nom llatí que tradueix les seves primeres paraules: “De profundis”, en català “des de l’abisme”. Quin és aquest lloc des del qual […]

Llegir més

LA FEINA DEL PASTOR

Publicat per en març 19, 2020 dins Altres, Solà | 0 comments

Comença el salm 23 posant en boca de l’orant la proclamació “El Senyor és el meu pastor”. És un dels salms més conegut de tot el salteri i el llegim, o resem o cantem en aquest 4rt diumenge de Quaresma del cicle A. És una pregària plàcida i serena on hi trobem dues al·legories: la […]

Llegir més