1.294.- Dona separada, amb un fill

s’ha quedat sense les feines de neteges que realitzava, sol·licita 150 € per fer front a diferents despeses relacionades amb el seu fill.

 

Bankia      2038-6697-75-6000060073

La Caixa   2100-0287-31-0200121130

Entrada similar