Donatiu de la Parróquia de Sant Josep de Mataró 28/2/2023

“Els moments difícils que viu la Residencia Torre Llauder de Càritas, es veuen compensats amb accions generoses que ens ajuden a seguir endavant. La Parróquia de Sant Josep de Mataró ens ha lliurat un important donatíu que sens dubte servirá per atendre les necessitats més urgents.

El Consell Directiu de la Residencia,format ùnicament per voluntaris,vol agrair a la Comunitat Parróquial, al seu rector mossén Litus Ballbé, al Consell Parróquial,al Consell d’Economía i a totes les persones que ens donen suport, la seva ajuda”

Entrada similar