|

Les dones pateixen una triple precarietat laboral  

*
precarietat    Les dones són les que més pateixen la precarietat laboral: sous més baixos, més atur i més jornades parcials
*     La pobresa es concentra de manera significativa en les mares soles amb fills: el 17% de les llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona estan a càrrec de mares soles, proporció que gairebé duplica a la de la societat catalana (9% de llars a càrrec de mares soles)
*     Càritas Diocesana de Barcelona demana una política d’ocupació més centrada en les dones, que representen a la meitat de la població catalana i són les més afectades per la precarietat i la pobresa

Entrada similar