|

La huella social de Bankia

bankia

NOTA DE PREMSA

Amb data 12 d’Abril de 2018,Càritas Interparróquial de Mataró,ha rebut el suport de

Bankia,per un import de 4.500 euros, destinats al “PROJECTE D’AJUDA A LA

INFANCIA” i amb la finalitat d’ajudar als infants, amb risc d’exclusió social.

L’ aportació de Bankia, s’enmarca en el seu programa,Red Solidaria i les seves oficines,

recolzen un projecte social proper.

L’escullen a primers d’any i es acceptat, si assoleixen els objectius de negoci,en el

conjunt de l’exercici.

L’any 2017,un total de 252 projectes, varen rebre suport econòmic, per més de 1,4

millionsd’euros,gràcies al programa de Bankia i es va afavorir, a més de 166.700

persones a nivell de Pais.

CÀRITAS INTERPARRÓQUIAL DE MATARÓ I BANKIA, posaran en marxa la

continuació del “PROJECTE D’AJUDA A LA INFANCIA”, per aquest 2018, en un

nou intent , de fomentar la confiança dels infants, de famílies en risc d’exclusió social

i potencialment vulnerables.

Entrada similar