INTEGRAR MÉS DE 100 CULTURES DIFERENTS

Engruna 16

 

A la dècada dels anys 1960, varen arribar a Mataró els primers immigrants senegalesos, bàsicament atrets pels llocs de treballa que oferien les feines agrícoles: collita de patates, cebes i, especialment,el conreu de flors. Eren els primers immigrants d’origen africà del nostre país. Avui conviuen a Mataró més de 100 cultures amb 120 llengües diferents. Descendents d’aquells primers immigrants, estem a la tercera generació i comencen a néixer els de la quarta.

En aquest sentit, la nostra Ciutat ha restat pionera en la gestió d’aquesta immigració històrica. Aquells anys, davant d’un problema absolutament nou, les coses es varen fer raonablement bé; més bé del que fins i tot calia esperar i pel que no s’estava preparat, sobretot perquè no es podia comptar amb una administració poc sensible a les problemàtiques socials. L’absorció i integració d’aquesta població no podem dir que hagi estat modèlica, però en el seu moment va tenir l’efecte d’implicar-hi la societat, creant àmbits socials prou potents i que resultaren pioners.

Des de la seva creació, enguany farà 50 anys, Càritas Mataró (C.I.M), ha sigut extremadament sensible a aquesta realitat i ha participat activament en la gestió de la immigració d’africans, amb la dificultat que ha comportat atendre la integració de famílies amb una diferencia cultural tan important.

La parròquia de Sant Simó i Sant Pau, va crear el 1984 un centre d’acolliment per immigrants africans. El centre impartia classes de català, castellà i d’alfabetització; més endavant ampliaren a altres serveis, com el de guarderia. El 1990 el centre va passar a Càritas Diocesana;el 2011 el CIM arribà a un acord amb el Diocesà per fer-se’n càrrec, absorbint l’estructura del centre. A partir d’aquest punt, es va desenvolupar un ampli projecte de servei d’acolliment, orientació i formació pràctica a les famílies amb mancances i de qualsevol origen, centrant-lo en la formació com a la forma més eficaç i duradora d’integració. — Joan Comellas

Entrada similar