|

JERUSALEM PORTES OBERTES

En els relats de la infància de Jesús, tant de Mateu com de Lluc s’afirma que Jesús és el Salvador (Mt 1,21; Lc 2,11) és per això que a les primeres lectures del cicle nadalenc s’hagi escollit textos que parlin de la salvació que es promet o s’apropa. Aquest és el cas de la primera lectura de la missa de l’Alba del dia de Nadal. És un text del tercer Isaïes (Is 62,11-12) on s’anuncia l’arribada del Senyor com a salvador i el restabliment de la ciutat de Jerusalem. 

El llibre del Tercer Isaïes (cc. 56-66) és una col·lecció de textos que recullen profecies anònimes de procedència i èpoques diferents. El seu estil no és el d’Isaïes (cc.1-39), el profeta del segle VIII aC., ni del Segon Isaïes (cc. 40-55) el profeta de l’exili, tot i que hi poden haver punts de contacte entre les tres parts que composen el nostre actual llibre d’Isaïes. Un dels seus temes estrella i que és present a la lectura d’avui  és l’anunci de la salvació de Jerusalem que serà glorificada, il·luminada i plena a vessar de regals i que es convertirà en el centre d’atracció per les nacions estrangeres.  El temps a que es refereix el passatge que llegim és un temps en que s’ha produït el retorn de l’exili de Babilònia. 

Els antics exiliats han tornat a Jerusalem desprès d’un llarg exili. Pèrsia ha derrotat els babilonis i ha instituït una nova manera de fer política. En comptes de subjugar els deportats jueus, Cir els ha permès tornar a Jerusalem i, fins i tot, els ha proporcionat recursos per la reconstrucció del temple.  No obstant això els antics exiliats han vist que el Senyor ha fet possible el retorn però no ha esta el mateix amb la reconstrucció de Jerusalem que es presenta com una empresa gens fàcil i creix l’enyorança de l’antic esplendor. Davant aquest panorama calen paraules de coratge i això és el que fa el Tercer Isaïes quan parla de Jerusalem.   

El text que llegim comença dient: “El Senyor fa sentir aquest missatge fins a l’extrem de la terra”. Confirma el que hem dit sobre la funció de Jerusalem com centre d’atracció per totes les nacions que no formen part del poble d’Israel. “ Els pobles s’acostaran a la teva llum” ha dit el profeta en el capítol 60,3. És una característica del Tercer Isaïes: Tots els pobles poden unir-se al Senyor. “Els estrangers que s’han unit a mi, el Senyor, per adorar-me i estimar el meu nom …  jo els faré entrar a la meva muntanya santa“ (56,6-7). El primer Isaïes ja havia dit que tots el pobles i nacions afluirien a la muntanya del Senyor (2,2-3) però el tercer Isaïes introdueix una novetat molt significativa: desapareixen els condicionants de la puresa ritual per accedir al temple. Inclús l’home més impur, com l’eunuc, pot convertir-se en pur per voluntat de Déu. 

A Jerusalem li diran: “Predilecta”, “Ciutat no abandonada”.  És un ressò del verset 4 del mateix capítol: “No et diran més Abandona”… A tu et diran “Me l’estimo” i a la teva terra “Té marit”. Aquestes maneres d’anomenar Jerusalem s’han de llegir a la llum de la metàfora matrimonial. Jerusalem era com una esposa abandonada a casa de l’exili. L’abandonament era una condició humiliant i dolorosa per la dona però a la vegada tampoc el Senyor podia estar satisfet amb aquesta situació. Malgrat el distanciament, el Senyor continua estimant Jerusalem. Ella, esposa del Senyor, ja no serà més abandonada perquè el seu espòs la prendrà de nou i el país (una altra manera d’indicar l’esposa del Senyor) no serà devastat perquè hi haurà una restauració total. 

L’enaltiment de Jerusalem per part del Tercer Isaïes contribuí a que aquella petita població jebusea que David convertí en capital del regne de Judà esdevingués lloc significatiu i privilegiat de la presencia de Déu enmig del poble. 

Festivitat de la Nativitat del Senyor. Missa de l’Alba 25 de Desembre de 2022

Entrada similar