|

L’Ajuntament promou divuit accions de formació ocupacional

El Servei d’Ocupació de l’ajuntament de Mataró promou un total de 18 accions de formació ocupacional. Un gruix de propostes que es van començar a oferir el mes de desembre del 2015 i que estan disponibles fins el mes d’octubre d’aquest 2016.

Formació ocupacional que té com a objectiu principal promoure la inserció laboral de persones en situació de desocupació. Paqui Ramírez, tècnica d’ocupació del servei d’Ocupació, explica que hi ha cursos de diverses durades que abasten diversos àmbits, entre ells: venda on line, enregistrament de dades i documents, informàtica o anglès, entre d’altres.

Com dèiem hi ha cursos de diverses durades. Alguns més curts que poden estendre’s entre 45 i 150 hores i d’altres més professionalitzadors que poden arribar fins les 900 hores. En aquests casos, la durada correspon a mig cicle de formació professional de grau mig. Les sessions tenen lloc diàriament durant 4 o 6 hores.

Per accedir a aquests cursos de formació ocupacional cal ser major de 16 anys, preferiblement estar en situació de desocupació, tot i que les persones amb feina també poden cursar aquestes sessions i constar com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de la Generalitat. Unes propostes de formació ocupacional que estan subvencionats per diverses administracions.

Entrada similar