L’Entorn

 

Foto Engruna 15

L’atenció de Càritas té moltes cares: des de l’acolliment —bàsic per entendre el problema i donar suport al necessitat—, passant per l’assessorament, atenció a les necessitats més bàsiques de supervivència, l’habitacle, la salut, els nens, la gent gran, la formació, etc. Com és natural, però, el subministrament d’aliments i roba es va esdevenir el primer i gran servei de Càritas als ciutadans amb problemes de marginació.

Des dels seus inicis, Càritas es va distingir per la gran feina feta històricament i al llarg dels anys fins avuia través de les parròquies, amb l’esforç, discreció i constància impagables dels seus voluntaris/es en cobrir aquestes necessitats bàsiques. Amb el temps, el creixement de beneficiaris, l’augment de volums d’aliments i la vocació decidida de millorar el servei presentà una gran dificultat quanel problema s’esdevenia per l’obligada limitació de l’ajut. Lògicament les parròquies tenien uns recursos poc adequats per aquest creixement: espai, instal·lacions adients, dies de repartiment, control i tipus d’aliments distribuïts. La diversitat d’aliments era  limitada, com és normal, es disposava de pocs aliments frescos per raons obvies i no es podien donar congelats. A les limitacions esmentades si ha afegit les normes de la Unió Europea, molt restrictives en aquest aspecte. La solució era un gran centre, amb espai, instal·lacions adequades, mitjans de control i que reunís totes les garanties sanitàries i legals.

Amb aquesta idea s’ha constituït un ens, anomenat “Centre de Suport Alimentari L’ENTORN”, gràcies a un acord entre Càritas (C.I.M),l’ Assemblea Local de Creu Roja i l’Ajuntament de Mataró. Aquest centre està ubicat en el carrer Méndez Nuñez en locals que havia llogat en el seu dia Càritas i que ara paga l’Ajuntament. La gestió és a càrrec de Càritas i Creu Roja i la distribució dels aliments el dilluns i dimecres en té cura Creu Roja i dimarts i dijous Càritas (C.I.M.). Càritas respon, a més, de la gestió de tota la logística: magatzems i transports. Naturalment, tot el personal és voluntari.

L’establiment està dissenyat com un supermercat o autoservei, els aliments estan exposats i tenen un valor en punts. Es beneficiaris recorren les prestatgeries i afegeixen al seu “carro de compra” els aliments que volen, fins a sumar el màxim de punts que tenen assignats i sense sobrepassar un màxim establert d’unitats per producte.L’assignació de punts per família ve determinada per les treballadores socials de Càritas i dels Serveis Socials de l’Ajuntament que han fet la valoració, fonamentalment pel nombre de membres de la unitat familiar i, en alguns casos, per la gravetat de la necessitat social detectada. Se’ls fa una programació de 4 mesos, acabat aquest període cal renovar-ho.

Els aliments es reben del Banc d’Aliments, aportacions de particulars i de les recaptacions que fan Càritas i Creu Roja. Es calcula que es distribuiran 660 tones a l’any.

Amb aquest establiment, es dignifica al beneficiat que té necessitat de ser ajudat i es dóna un servei racional i una dieta més equilibrada. Tot plegat rendibilitzant els mitjans i amb escrupolós respecte per les normes sanitàries i la legislació europea.-Joan Comellas

 

Entrada similar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.