1463.- Matrimoni amb 4 fills menors han generat deute de lloguer demanen 350€

Matrimoni amb 4 fills menors han generat deute de lloguer de 1350€ corresponent a 3 mesos de lloguer, degut a que el matrimoni es va trobar  en situació d’atur durant una temporada. Actualment han trobat feina i podran fer front a una part del deute abans de que es produeixi el desnonament i al rebut en curs. Fan demanda de 350€ per poder fer front a la totalitat del deute pendent i d’aquesta manera no haver de deixar el pis.

Bankia 2038-6697-75-6000060073

La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar