| |

UNA MEDIADORA SUBSAHARIANA VISITA EL CENTRE SANT PAU

mediadora

El passat 24 de gener, el centre de Sant Pau de Mataró, va tenir el plaer de comptar amb la presència d’una mediadora subsahariana de l’Ajuntament del municipi, per a formar i informar als educadors del reforç socioeducatiu sobre la cultura de Senegal.

L’Aisatu és infermera titulada en el seu país d’origen (Senegal), ha treballat a l’ONG Medicos del Mundo i actualment és mediadora de l’Ajuntament. La seva visita està relacionada, per una banda amb el fet de que més de la meitat dels infants i joves del centre son d’origen subsaharià, i per l’altra, perquè tots els monitors són autòctons. Per aquestes dues raons l’intervenció de la mediadora cultural simbolitza el nexe d’unió entre les dues cultures.

Els temes que s’han tractat són:

  • Els moviments migratoris: Conveni de treball entre Senegal i Espanya demandant treballadors del camp, conseqüentment es produeix la reagrupació familiar.
  • El xoc cultural: Diferències entre l’educació del país d’origen i el país acollidor, tant a la llar familiar com a l’escola. A Espanya els infants tenen drets i hi ha conseqüències penals pel que fa al maltractament infantil cosa que fa que els pares es vegin limitats a educar com han sigut educats. Això fa que les famílies es preocupin per no poder transmetre als fills els trets identitaris de la seva cultura.
  • Els càstigs: Si els infants tenen faltes de conducta considerades greus pel progenitors son enviats al seu país d’origen per ser educats segons indica l’Alcorà.
  • El pont entre família i escola: necessitat de que aquestes dues institucions bàsiques per la socialització dels menors treballin juntament i en una mateixa línea i proveint de recursos educatius.
  • La cultura d’origen: Religió musulmana, costum de mutilació genital femenina (cosa que una part de la població subsahariana lluita per canviar), diferents ètnies dins de la mateixa regió i diferències entre nois i noies.
  • El Halal: Matar l’animal de cara a la meca i amb un rituals específics (exceptuant el porc que el tenen prohibit) i diferències en quant a tolerància segons les famílies.
  • El ramadà: Abans dels 8 anys els infants poden fer-lo en anys alterns, però a partir d’aquesta edat tant nens com nenes estan obligats a fer-lo, exceptuant dones que tenen la menstruació o estan embarassades.

La sessió ha sigut molt productiva i satisfactòria per les dues parts implicades, tant a nivell professional com personal. Ha apropat als educadors a la cultura subsahariana i ha ajudat a entendre amb més profunditat al seu alumnat.

Entrada similar