CONSELL DIRECTIU

ASSUMEIX LA DIRECCIÓ I LA RESPONSABILITAT DE LA TASCA DE CÀRITAS. ES REUNEIX EL SEGON DIMECRES DE CADA MES A LES 19,30 HORES AL C.I.M.
EL COMPOSEN EL DIRECTOR JOAN RADÓ, ELS SOTS-DIRECTOR ANTONI VILÁ, LA SECRETARIA NÚRIA NOGUERAS, EL TRESSORER RAMÓN MARÍA SENSADA, EL CONSILIARI MOSSÉN CARLES BALLBÉ I ELS VOCALS, JOAN COMELLAS, MARÍA ROSA GILI, MARÍA CARME MALTAS, MARÍA CARME MANASANCH, FRANCISCO PEREZ, FRANCESC VIVAR I JAUME GONZÁLEZ.

LA BONA FEINA DEL CONSELL DIRECTIU ES UN VALOR PEL SUPORT ALS MÉS NECESSITATS