1722 – Família monoparental amb dos fills, fa demanda de 200€pagar el menjador escolar

 Família monoparental amb dos fills, fa demanda de 200€pagar el menjador escolar del fill escolaritzat. La mare està realitzant formació.Bankia 2038-6697-75-6000060073 La Caixa 2100-0287-31-0200121130

Entrada similar