|

PER MOLTS O PER TOTS?

 

El text de l’evangeli de Marc (Mc 14,12-16.22-26) que llegim aquest diumenge  festivitat del Cos i la Sang del Senyor ens ofereix l’oportunitat de comentar la controvertida reforma de les paraules que el celebrant pronuncia sobre el calze en les celebracions eucarístiques.

El 17 d’octubre de l’any 2006 el papa Benet XVI va aprovar un decret que establia que en les paraules sobre el calze, allà on es deia “vessada per vosaltres i per tots els homes” en endavant s’hauria de dir “vessada per vosaltres i per molts”. L’argument estrella és cercar la màxima fidelitat possible a les autèntiques paraules pronunciades per Jesús que es considera són les que ens han vingut per la traducció llatina dels evangelis de Marc (14,22-24) i Mateu (26,26-28). Pau (1Co 11,24) i LLuc (22,19-20) també n’han llegat una versió, però ells no parlen de molts (pollôn), sinó de vosaltres (hyper hymôn).

A l’argument de la fidelitat a les paraules de Jesús se n’hi afegeixen d’altres. “Molts” també apareix en la dita de Jesús: “El Fill de l’Home ha vingut a donar la vida en rescat de molts” (pollôn) que es troba a Mc 10,45 i Mt 20,28. L’ús, per tant, no seria tan estrany. També juga a favor que el 4rt cant del Servent del Senyor diu “Ell ha portar damunt seu els pecats de molts”. La paraula hebrea “rabbim” (molts) ha estat traduïda per “multis”. El Servent del Senyor sempre s’ha vist com una prefiguració de Jesús que dóna la vida per molts. El “molts”, doncs, ajuda a relacionar el do de la vida de Jesús amb el do del Servent del Senyor. A més de tot això, “molts” contribueix a entendre la salvació no com un fet automàtic que afecta la persona sense que aquesta hagi de participar en res i no aporti cap tipus de resposta.

Amb tot, el canvi no deixa de presentar algunes dificultats. L’argument de fidelitat a les paraules de Jesús és feble. Jesús no parlava llatí sinó arameu. El terme hebreu “rabbim” que es considera està al darrere les versions gregues i llatines correspon a l’arameu “saggi’im” i té un significat imprecís. Indica un gran nombre sense especificar si correspon a tots o no. Té, més aviat, el sentit d’abundant, de difícil de quantificar per tractar-se d’un gran nombre. A més, de les 4 versions que ens han tramés les paraules de Jesús la més antiga seria la de Corintis. Segurament Marc hauria modificat Corintis atorgant al “vosaltres” un abast més ampli. Considerar les paraules de Marc més fidels a Jesús és una qüestió de categoria de textos (evangeli superior a les cartes) i no d’antiguitat cronològica.

Hi ha altres textos del Nou Testament que presenten els efectes benèfics de la mort de Jesús en to universal. “Ell no va plànyer el seu Fill sinó que el va entregar per tots nosaltres” (Rm 8,32). “Ell ha mort per tots” (2 Co 6,15). “Jesucrist que es donà a si mateix en rescat per a tots els homes” (1 Tm 2,5).

Quan “per a tots els homes” tradueix “multis” (molts) més que una traducció es diu que el que es és una  interpretació. Traduir “multis” per “molts” assegura que no es projecti una interpretació teològica o catequètica a un text bíblic. La utilització d’enunciats teològics a fi d’interpretar textos bíblics és un procediment emprat molt freqüentment. Sorprèn que allò que es fa tant sovint, ara es vulgui evitar. Es recomana que es faci una catequesi que expliqui les raons del canvi, però aquesta catequesi seria més laboriosa i complicada que la catequesi que implica traduir “multis” per “tots els homes”.

Les traduccions i interpretacions són  plurals, sotmeses al marc cultural de l’interpretador i del receptor de la interpretació. Ens queda el remei d’entendre “molts” no en el sentit quantitatiu sinó qualitatiu. El mateix “multis” llatí admet traduccions obertes més en sintonia amb la mentalitat de les comunitats d’avui.

Festivitat del Cos i la Sang del Senyor. 3 de Juny de 2018

Entrada similar